Skip to content
-
 

Tay co thủy lực KEYEN

Mã sản phẩm: K45, K60, K65
Liên hệ
Tay co thủy lực KEYEN là tay có phù hợp với các cánh cửa có trọng kích thước chiều ngang từ 600-1800 mm (15-45 kg),600-2100 mm (45-60 kg),600-2400mm(60-80 kg)
0914 896 213Tư vấn miễn phí